Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Ayudas del IEI 2018

Ajuts per concurrència competitiva

SUBVENCIONS 2018 i anteriors

Ajuts directes, nominatius i/o excepcionals

Ajuts a partir de l’any 2012

Concedides amb anterioritat a l'any 2012

Altres documents

Renúncia a subvencions concedides per l’IEI