Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Llegat Josep Alfons Tarragó

Josep Tarragó

El fons Josep Alfons Tarragó Pleyan fou cedit l’any 1983 a l'Institut d'Estudis Ilerdencs pels marmessors del seu testament.

Tarragó va col·laborar estretament amb el president de la Diputació Sr. Porcioles i el diputat de cultura Sr. Sol Ballespí en la creació de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. L'any 1942 fou redactor dels seus capítols fundacionals i a partir de l'any 1950 va ocupar la plaça de Secretari General.

El fons documental fa referència als seus estudis i treballs d’investigació, però sobretot a la seva trajectòria professional, gairebé sempre relacionada amb el camp de la cultura.

El llegat es complementa amb un fons bibliogràfic de 1.060 volums.

Guia del fons:

Fons Josep Alfons Tarragó Pleyan

Col·lecció digitalitzada:

Col·lecció pictòrica Carlos de Haes