Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Llegat Alfons Benavent

Alfons Benavent

Donació feta a l’Institut d’Estudis Ilerdencs pel seu fill Joan Benavent i Carrasedo, a través dels seus marmessors testamentaris.

Alfons Benavent era de professió enginyer de camins. Va exercir de Cap d’Obres Públiques de Lleida i d’Enginyer Director del Canal d’Aragó i Catalunya. L'any 1913 va ser nomenat director del Canal d'Aragó i Catalunya fins l'any 1915, a partir de 1925 es fa càrrec de la Divisió Hidràulica del Pirineu Oriental i figura en diverses comissions internacionals d'obres frontereres.

La col·lecció està formada per un total de 305 obres especialitzades en les branques d’enginyeria, geologia i botànica, relacionades directament amb l’activitat professional del productor.