Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Préstec interbibliotecari

Podeu utilitzar el servei de préstec interbibliotecari per a demanar documents a altres biblioteques i a la inversa. Així podeu accedir amb finalitats d'investigació als documents que es troben a altres biblioteques, ja siguin de Catalunya, d'Espanya o de l'estranger.

Demanar documents d'altres biblioteques

A través d’aquest servei es poden demanar:
Documents originals
Quan es tracta d'un document original la consulta s'ha de fer a la sala de lectura de la biblioteca. La disponibilitat temporal dels documents dependrà del reglament de préstec de la biblioteca propietària del document.

Reproduccions de documents originals
Aquestes reproduccions es lliuren a l'usuari. Recordeu que cal respectar la legislació vigent que protegeix els drets de la propietat intel·lectual.

Demanar documents de la biblioteca o arxiu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs des d'altres institucions

Les peticions poden arribar per diferents mitjans:

El període de préstec establert és de 30 dies naturals a partir de la data de sortida, prorrogable 30 dies més (previ avís al servei). La Biblioteca peticionària ha de retornar els documents dins d'aquest termini, degudament empaquetats.

Obres excloses de préstec

Per tal de garantir la conservació del patrimoni bibliogràfic, queden excloses de préstec:

  • Totes les obres del fons de reserva de la biblioteca-hemeroteca i del servei d'Arxiu i Llegats
  • Totes les obres amb valor històric, artístic o artesanal.
  • Les publicacions periòdiques (diaris, revistes , butlletins...).
  • Llibre i revistes de mides grans (foli i gran foli).
  • Els llibres, que continguin làmines, o que portin material d'acompanyament (CD-ROM, disquets...).
  • Les obres de referència general (enciclopédies, diccionaris...) i la col·lecció de lliure accés.

Cas de pèrdua o robatori

En cas que no es retornin els documents, per pèrdua o robatori, o que es retornin malmesos, el sol·licitant del préstec haurà de restituir-los per altres exemplars de la mateixa edició. Si es tracta de documents exhaurits, haureu de restituir-los per exemplars de característiques similars. Fins que això no es compleixi, no podreu tornar a sol·licitar documents en préstec.