Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Estructura orgànica

L'estructura interna de l'IEI contempla dos tipus d'òrgans: els òrgans de govern (Presidència, Junta Rectora, Consell General i Direcció) i els òrgans funcionals (els Departaments i els Serveis).

Els primers compleixen funcions d'organització del govern intern i d'organització del seu funcionament administratiu. Els òrgans funcionals són aquells que tenen atribuïdes funcions tècniques de caràcter específic.

Presidència

La Presidència de la Diputació, ostenta la representació de l'IEI i executa dels acords de la Junta Rectora en l'àmbit econòmic i en l'àmbit de personal. Pot exercir també facultats disciplinàries i iniciar accions judicials i interposar recursos en nom de la institució. Els Estatuts de 1993 incrementen considerablement les atribucions del president.

Junta Rectora

És l'òrgan col·legiat que exerceix les funcions de govern juntament amb el president. Té facultats per decidir l'actuació en qüestions econòmiques, en la gestió tècnica i específica de l'IEI, en actuacions judicials i en l'àmbit de personal. Està constituïda pel president, el vice-president i el director de l'IEI, 5 membres representants del Consell General, 3 presidents dels Consells Comarcals de la demarcació, 1 representant del Conselh Generau d'Aran, 2 representants de la UdL, el director del Centre Associat de la UNED de Cervera i el de la Seu d'Urgell, el secretari i l'interventor de la Diputació, més un membre dels diferents grups polítics.

JUNTA RECTORA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS 

Sr. Joan Talarn Gilabert                              Presidència de l’IEI  

Sra. Estefania Rufach Fontova                    Vicepresidència de l’IEI

Sr. Joan Josep Ardanuy Peris                      Direcció IEI 

 

Sr. Josep Calvet Bellera                             Conseller de l’IEI

Sr. Josep Corbella Duch                             Conseller de l’IEI 

Sr. Josep M. Forné Febrer                          Conseller de l’IEI

Sr. Enric Herrero Perpiñan                         Conseller de l’IEI                           

Sr. Josep M. Solé Montalà                         Conseller de l’IEI

 

Sra. Mercè Carulla Castells                        Diputada representant d’ERC

Sr. Eloi Bergós Farràs                                Diputat representant de JxCAT

Sr. Agustí Jiménez Pérez                            Diputat representant del PSC

Sra. Maria Burrel Badia                              Diputada representant de C’S

Sra. Elena Ferré Toldrà                              Diputada representant COMÚ

Sr. Amador Marqués Atés                           Diputat representant d’UA

 

Sr. Jaume Setó Cornadó                            President Consell Comarcal de les Garrigues

Sr. Miquel Plensa  Martínez                        President Consell Comarcal la Noguera

Sra. Sara Alarcón Postils                            Presidenta Consell Comarcal del Solsonès

 

Sr. Francesc X. Boya Alòs                           President del Conselh Generau d’Aran 

 

Sr. Jaume Puy Llorens*                              Rector de la UdL   

Sr. Delfí Robinat Català *                            President del Consell Social de la UdL

Sr. Antoni Lalinde Picón                              Direcció  UNED - La Seu d'Urgell

Sr. Joan Puig Ortiz *                                  Director de la UNED - Cervera

 

Sr. Ramon Bernaus Abellana                      Secretari General 

Sra. Teresa Torrejón Blanch                       Interventora General

 

Consell General

El Consell General és l'òrgan que dona caràcter acadèmic a la Institució i el constitueixen un total de 36 consellers anomenats pel ple de la Diputació, per un període de quatre anys renovables per meitats cada dos. La seva acció s'inscriu en l'àmbit de les funcions específiques i es concreta en la formulació de propostes organitzatives que han de ser aprovades per la Junta Rectora per tal que tinguin efectivitat.

CONSELL GENERAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS 

 

Presidència:                      Sr. Joan Talarn Gilabert

Vicepresidència:                Sra. Estefania Rufach Fontova 

Direcció:                           Sr. Joan Josep Ardanuy Peris 

                                        

Diputats representants grups polítics:

Sra. Mercè Carulla Castells ERC

Sr. Eloi Bergós Farràs         JxCAT

Sr. Agustí Jiménez Pérez   PSC

Sra. Maria Burrel Badia       Cs

Sra. Elena Ferré Toldrà       COMÚ

Sr. Amador Marqués Atés   UA

 

Conselh Generau d’Aran:   Sr. Francesc X. Boya Alòs

 

Consellers:                          Sra. Marta Alòs López

                                         Sr. Carles Barrull Perna

                                         Sra. Carme Benet Pelegrí

                                         Sr. Oriol Berenguer Pinyol

                                         Sr. Joan Busqueta Riu

                                         Sr. Josep Calvet Bellera

                                         Sra. Angelina Cases Andreu

                                         Sr. Josep Maria Cazares García

                                         Sr. Josep Corbella Duch

                                         Sra. Divina Drudis Solé

                                         Sr. Ivan Egea Pocurull

                                         Sr. Salvador Escudé Baró

                                         Sr. Jaume Espinagosa Marsà

                                         Sr. Enric Figueres Francés

                                         Sr. Josep M. Forné Febrer

                                         Sr. Enric Herrero Perpiñan

                                         Sra. Anna Maria Jiménez Llorens

                                         Sr. Antoni Lacasa Ruíz

                                         Sr. Marc Macià Farré

                                         Sr. Xavier Matias Guiu

                                         Sr. Joan Pere Massana Blanch

                                         Sr. Jèp Montoya Parra

                                         Sr. Lluís Obiols Perearnau

                                         Sr. Xavier Palau Altarriba

                                         Sr. Joan Puig Ribera

                                         Sr. Josep Ignasi Rodríguez Duque

                                         Sra. Sílvia Romero Galera

                                         Sra. Roser Sabanés Fernandez

                                         Sr. Miquel Sabaté Navarro

                                         Sr. Narcís Saladrigues Fernández

                                         Sr. Jusèp Loís Sans Socasau

                                         Sra. Paquita Sanvicén Torné

                                         Sr. Josep M. Solé Montalà

                                         Sr. Ramon Solé Urgellés

                                         Sr. Josep Varela Serra

                                         Sr. Albert Velasco González

                                               

Secretari general:             Sr. Ramon Bernaus Abellana

Interventora general:        Sra. Teresa Torrejón Blanch

Direcció

La direcció ostenta la funció de dirigir l'activitat diària de la Fundació, exercir la direcció de personal, la gestió ordinària, la coordinació de les tasques dels departaments i seccions, i alhora dirigir i coordinar els serveis tècnics de la Fundació, redactar l'avantprojecte de pressupost ordinari, redactar el programa anual d'activitats i redactar la memòria.