Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

TRACES MEDIEVALS - ARS ET SCIENTIA

dimarts, 06 maig 2003

La Seu Vella de Lleida és un dels edificis medievals més singulars dels que s’han conservat a Catalunya El propi context històric i artístic en el qual fou concebuda i construïda ja suposa una particularitat remarcable. Altrament, tant la concepció formal del projecte, que s’ha de datar a finals del segle XII, com la concreció de l’obra, a partir dels primers anys del segle XIII, han plantejat no pocs problemes d’interpretació de determinades solucions constructives, sobre tot pel que fa a les seves voltes ogivals.

 

A més, els últims segles d’història del vell edifici han estat marcats per una modificació absoluta de la seva funció. Efectivament, cap altra catedral com la Seu Vella ha fet de caserna militar durant gairebé tres segles i, com a conseqüència, ben poques han estat sotmeses a un procés de desnaturalització i d’espoli tant radical i tant sistemàtic. I també, si considerem el valor fonamental de l’entorn urbà en la caracterització d’aquests edificis, l’anorreament complet de tot el barri medieval va afectar molt singularment la vella catedral, i la continua afectant en l’actualitat en tant que bé patrimonial que cal gestionar i gaudir.