Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Coronavirus humanos virulentos: patología y protección

dimecres, 24 febrer, 2021 - 18:30
culturaiei.cat

“Coronavirus humanos virulentos: patología y protección”

 Dr. Luis Enjuanes Sánchez. Professor d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i director del Laboratori de Coronavirus del Centre Nacional de Biotecnología.

 La protecció enfront de les epidèmies virals té molt vessants, però la prevenció mitjançant la vacunació és una de les més eficaces, probablement seguida pel tractament amb antivirals. El nostre laboratori ha investigat durant els últims anys el desenvolupament d'aquestes estratègies, cosa que ens permetrà descriure diferents plantejaments experimentals desenvolupats mitjançant genètica reversa i estudis d'interacció dels virus amb el seu hoste. La deleció de gens no essencials en els coronavirus humans com el MERS-CoV i el SARS-CoV-2 va donar lloc a virus atenuats que protegeixen enfront de la infecció pels virus mortals proporcionant candidats a vacunes molt prometedors. A partir d'aquests virus atenuats hem seleccionat replicons RNA competents en replicació, però deficients en propagació que constitueixen candidats a vacunes segurs i eficaços.