Facebook Twitter Instagram Google + YouTube flickr 

Seu electronica

Ajuts per concurrència competitiva

 

AJUTS IEI 2017

 

 

Convocatòria línies ajuts (BOP 67 de 05 d'abril de 2017 )

Convocatòria línies ajuts (BOP 70 de 10 d'abril de 2017 )

 

Convocatòria línies ajuts (BOP 130 de 06 de juliol de 2017 )

 

A. Per formular la sol·licitud: 

B. Per justificar l'actuació: 

MODELS DE JUSTIFICACIÓ PER A ENTITATS PÚBLIQUES