Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Jacob & Humbert Ros. Automòbil. Ferralla de marge

24/02/2005 fins 17/04/2005
Sala Gòtika

Els artistes

Els autors són els germans Jacob i Humbert Ros, de Lleida. No provenen del món de l’art.

L’exposició

La idea és explicar la poètica dels vehicles quan es confonen amb el paisatge. És, si es vol dir així, un homenatge a aquells bells i vells vehicles que, a força de temps abandonats als marges i les espones, ja formen part del nostre paisatge.

Són fetes a escala i amb materials totalment domèstics –llaunes d’oli, tapes de iogurt, plàstic, cartró...-. Un cop finalitzada la maqueta es procedeix a deformar-la, amb precisió. Fins i tot, cada model requeria un tipus de cop, rascada o abonyegadura concreta. Amb això, només calia deixar els vehicles exposats a l’intempèrie. El temps acaba l’obra amb la seva degradació dels materials.

Documents relacionats: