Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

SALA GÒTICA - DEL VELL AL NOU, DEL NOU AL VELL

dijous, 20 setembre, 2018

El poema de J.V.Foix ens acompanya

per buscar el fil que uneix el vell i el nou i

ens porta a mirar i qüestionar de quina

manera ens relacionem amb els fragments

de realitat, arribats des del passat. Des

d’aquest punt de partida podem mirar

com els anem teixint des del present per

configurar una memòria que ens definirà i

dibuixarà el nostre futur.

Com a societat ens fonamentem en

aquest relat, que hem anat edificant, per

sentir-nos identificats i construir no només

la nostra història, sinó també per anar

guiant el camí que seguirem. Les obres i

els textos de la mostra ens plantegen de

quina manera, a partir d’aquesta narració,

elaborem una imatge de la nostra història

que ens caracteritzarà i ens donarà sentit

com a col·lectiu.

L’artista forma part d’aquest entrellat que

ajuda a crear la nostra memòria; però,

des de la seva expressió creativa, ens

fa posar en qüesti. motius i raons que

l’han fet possible i l’han estructurat d’una

manera determinada. El seu treball ens

dona pistes per posar en dubte fets que

ens han arribat com veritats i, en fer-ho,

obre camins per donar-nos eines per anar

construint una nova realitat.

Documents relacionats: