Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Finalitats

La Fundació, adopta, en l'actualitat, la forma d'organisme autònom, és a dir que té la gestió directa, en règim de descentralització, dels serveis de cultura que la Diputació de Lleida li ha assignat. Gaudeix de personalitat jurídica i patrimoni propis, des del punt de vista econòmic depèn formalment de l'aportació pressupostària de la Diputació. Són objectius bàsics de la institució:

  • la promoció de l'estudi i la investigació sobre temes relacionats amb les comarques del seu territori
  • el foment de les ciències, les lletres i les arts,
  • la divulgació cultural,
  • la normalització de l'ús de la llengua.

Per acomplir aquests objectius, l’Institut té establertes unes línies de recerca i treball. Estimular la creació, premiar-la i difondre-la és la motivació primera que ens incita a fer aquesta aposta per ajudar a la descoberta de nous valors dins els diferents àmbits de creació. El compromís és sempre amb la qualitat i el rigor científic.