Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

L’IEI aprova un pressupost de 7.273.953€ i posa l’accent en els ens locals com a agents prioritaris del desplegament de la cultura al territori

Així ho ha aprovat la Junta Rectora de cara a un exercici 2020 en què se simplificarà l’accés a les subvencions a través de la unificació de les múltiples convocatòries actuals

L’Institut d’Estudis Ilerdencs comptarà amb un pressupost de 7.273.953,33€ per a l’exercici 2020. Així ho ha aprovat aquest dijous la Junta Rectora celebrada a l’Aula Magna i que ha estat presidida per la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, i el director de l’IEI, Joan Josep Ardanuy.

Els pressupostos de l’IEI per aquest exercici volen donar resposta als objectius de la institució per a enguany, tot posant els ens locals com a agents prioritaris, per tal de fer arribar la cultura arreu del territori, tot garantint l’equilibri entre les iniciatives públiques i els projectes culturals d’iniciativa privada, alguns d’ells de llarga trajectòria i d’alt impacte sobre la població.

Així, segons la memòria presentada avui, la previsió per a l’exercici 2020 del pressupost de l’IEI se situa en 7.273.953,33€ i té com a nota destacada que se simplificarà l’accés a les subvencions a través d’unificar les múltiples convocatòries actuals. El pressupost per a l’exercici de 2019 va ser de 6.642.575,88€.

Desglossant el pressupost per capítols, la remuneració del personal presenta un increment del 9,61% en relació a l’exercici anterior, per tal de poder cobrir diferents places, sobretot d’estructura bàsica. Pel que fa a les despeses corrents de béns i serveis, hi ha una variació a l’alça (7,22%) i se situa en 1.229.200,00€, un increment que respon a la necessitat d’ajustar algunes de les partides, especialment per poder tirar endavant determinades línies de treball en matèria d’oferta digital dels fons hemerogràfics, bibliogràfics i fotogràfics.

L’augment més important respecte a l’exercici anterior, un 51.33%, és en l’apartat de transferències corrents, que se situa en 2.820.000,00€, un increment que respon a la necessitat de posar el màxim de recursos al servei dels ens locals (tot i que també de les entitats) perquè puguin desplegar les seves respectives polítiques i iniciatives culturals, tant per l’increment de la dotació econòmica que es presenta, com a través de la reducció de les línies de subvenció, però tot conservant, i ampliant, les accions subvencionables.

Finalment, el pressupost en inversions reals no presenta grans diferències respecte a les xifres de 2019, més enllà d’una reducció del 12,5 %, amb l’objectiu d’optimitzar la dotació d’equipaments de totes les àrees, per tal que puguin desenvolupar les seves funcions amb els mitjans més adequats. Sí que és substancial la reducció en l’apartat de transferències de capital, amb 577.400,00€ i una disminució del 51,19% respecta al 2019, per tal de traslladar el guix dels recursos a l’activitat cultural d’ajuntaments i consells comarcals, aspecte que l’IEI considera prioritari per al desplegament d’una activitat cultural àmplia, arreu del territori.